Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO

Khoảng thời gian xem:

Tỉnh

Các ngày trong tuần:

Cặp số cần xem:

Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 4 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
02/02/2021 3 0 9 16 G62
04/02/2021 5 0 1 16 G31,G74
25/02/2021 5 0 16 16 G36
26/02/2021 6 0 0 16 G52
to top