Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO

Khoảng thời gian xem:

Tỉnh

Các ngày trong tuần:

Cặp số cần xem:

Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 7 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
06/04/2021 3 0 3 8 G51,G72
12/04/2021 2 0 5 8 G11,G31
16/04/2021 6 0 3 8 G21
25/04/2021 cn 0 8 8 G63
28/04/2021 4 0 2 8 G31
04/05/2021 3 0 5 8 G43
07/05/2021 6 0 2 8 G55
to top