Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

BẢNG ĐẶC BIỆT ĐẦU ĐUÔI

Khoảng thời gian xem:

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về
gần nhất
0 5 2 04/03/2021
1 3 2 03/03/2021
8 8 0
8 8 0
8 8 0
7 7 1 25/02/2021
2 5 1 02/03/2021
3 4 1 01/03/2021
8 8 0
4 4 1 28/02/2021
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về
gần nhất
0 4 3 04/03/2021
8 8 0
2 5 1 02/03/2021
5 5 1 27/02/2021
8 8 0
7 7 1 25/02/2021
8 8 0
3 4 1 01/03/2021
4 4 1 28/02/2021
8 8 0
to top