Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

BẢNG ĐẶC BIỆT ĐẦU ĐUÔI

Khoảng thời gian xem:

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về
gần nhất
7 7 0
7 7 0
4 4 1 03/05/2021
7 7 0
0 6 1 07/05/2021
1 5 1 06/05/2021
2 3 2 05/05/2021
5 5 1 02/05/2021
3 3 1 04/05/2021
7 7 0
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đuôi Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về
gần nhất
3 3 1 04/05/2021
7 7 0
7 7 0
7 7 0
7 7 0
4 4 2 03/05/2021
2 4 1 05/05/2021
0 6 1 07/05/2021
5 5 1 02/05/2021
1 5 1 06/05/2021
to top